Hexcon blir 27-29 oktober.

Lokale og dato for Hexcon er nå klart. Det blir Rosenborg skole, og datoen blir 27-29 oktober. Litt tidligere enn vanlig, altså. Men denne helgen er årets lengste (en time lengre enn vanlig), så du kan enten sove lengre mellom lørdagen og søndagen, eller spille mer!

Hexconkomiteen har startet arbeidet med Hexcon 2017

Hexconkomiteen har nå startet arbeidet med Hexcon 2017.

Hexconsjef er Knut Eivind Brennhaug, i komiteen sitter også Espen Kvernmo, Sigurd Gaut, Anniken Sandøy, Jens Petter Gjerp, Rolf Arne Gandrud, Petter Tømmerås Bossum og Harald Torvatn.

Det er også en dekorasjonsgruppe bestående av Synnøve Fjellstad Selvik, Torstein Fjellstad Selvik, Fredrik Olavesen og Gry Anette Haram.


Tema for Konnen har blitt valgt, denne gangen blir temaet "Jernbane".

Sider