Flytting av nettsted

Nettstedet for Hexcon har bytta webhotell, og vi har gjort litt forandringer som forhåpentligvis betyr mindre trøbbel og raskere nettsted framover. Før var http://hexcon.hexagonspillklubb.org hovedadressa, og hexcon.no sendte videre til den. Nå er det http://hexcon.no som er hovedadressa. Det eneste du vil merke er at hvis du prøver å gå til en bestemt side på den gamle adressa (f.eks. http://hexcon.hexagonspillklubb.org/program) så blir du sendt til hovedsida her (http://hexcon.no).

Hvis du får problemer med nettstedet, si fra til nettansvarlig@hexcon.no!