18xx

Arrangør: Jan Åge Eriksen
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

18xx (bildet viser 1870)

I utgangspunktet spiller vi 1870, men hvis spillerne blir enige kan det bli en annen variant. 18xx er en gruppe spill der man kjøper aksjer i forskjellige selskaper, og den med flest aksjer i selskapet bestemmer hva det gjør. Selskapene bygger spor, kjøper tog, og tjener penger ved å kjøre tog mellom de ulike byene. Alle som har aksjer får sin del av utbyttet fra hvert selskap. Avhengig av hva selskapene gjør, og hvordan spillerne kjøper og selger aksjer, så vil verdiene på aksjene stige eller synke. Kjøp de gode aksjene, selg de dårlige! Start et nytt selskap hvis du tjener mest på å gjøre nettopp det. Den med mest verdier når spillet er slutt vinner.