Brett- og kortspill

Cthulhu Wars

Arrangør: Tore Schade Svenningsson
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Bilde fra Boardgamegeek

"The Old Ones have risen. Monsters walk the Earth. Humanity is finished but the struggle continues. Which Great Old One will rule the ruins of Earth? Now, you take charge!

Cthulhu Wars is an asymmetric fast-moving strategy game about the end of the world. Each player controls a unique faction of various monstrous aliens seeking to dominate the world.

The game supports up to seven players."


Keyflower

Arrangør: Harald Torvatn
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Du bygger en koloni ved å sende kolonistene dine rundt for å skaffe bygninger til din landsby, samt å bruke bra bygninger (dine egne og andres) til å skaffe varer og oppgradere dine bygninger. Når du bruker en bygning gå kolonistene til den som eier bygningen.

Landnám

Arrangør: Tor Gjerde
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Er du lei av hardstyret til kongen? Det er funne ubygd land vest i havet som er så rikt at åkrane veks usådde og det dryp smør av kvart grasstrå. Her er det rom for alle djerve landnåmsmenn og -kvinner som vågar å bryte opp frå ættejorda og søkje sin lagnad i eit land der kvar rår over seg sjølve.

Landnám er eit eigneutvikla spel som har ein del til felles med "Settlers of Catan", men som òg inneheld mange andre element.

Le Havre

Arrangør: Runar Holen
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Økonomisk spill hvor du skaffer deg varer, som du bruker til å spise og å bygge bygninger som gir deg flere varer, mat, penger eller skip som gir deg mat, og som etterhvert som du får flere varer kan brukes til å sende noen av disse varene til utlandet for å tjene enda mer panger. Spilleren med størst verdier til slutt vinner. Ikke veldig lettspilt, men det går helt fint an å spille selv om du ikke har spilt før, men det er fylt til randen av dype beslutninger.

Sider