Keyflower

Arrangør: Harald Torvatn
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Du bygger en koloni ved å sende kolonistene dine rundt for å skaffe bygninger til din landsby, samt å bruke bra bygninger (dine egne og andres) til å skaffe varer og oppgradere dine bygninger. Når du bruker en bygning gå kolonistene til den som eier bygningen.