Pathfinder: Finding Yourself

Arrangør: Håkon Olsen
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

NB: Arrangementet fortsetter i pulje 8 og 9.

Beskrivelse fra arrangør:
Systemet jeg bruker er Pathfinder, alle reglene for systemet finnes gratis på d20pfsrd.com. Spillerne trenger ikke å stille med karakterer, da de vil bli delt ut til spillingen. Konseptet til rollespillet er at alle spillerne har mista hukommelsen og derfor ikke vet hvem de er eller hva de kan. De har også mistet alt av utstyr, så de har derfor nesten ingen informasjon om seg selv når spillingen starter. Så alle spillerne starter med et tomt karakterark, og kun GM-en vet detaljer om karakterene. De må gå gjennom spillingen og gradvis finne ut hvem og hva de er. For eksempel kan en spiller møte en goblin og finne et sverd på bakken, for så å bestemme seg for å prøve å slå goblinen med sverdet. I så tilfelle vil GM-en gi beskjed om at spilleren har en +7 bonus på terningen til å slå, og hvis det er et treff, at det gjør 1d6 + 3 skade. For eksempel.