Rise of the Dawnchaser, D&D 5e

Arrangør: Mads Vaagsether
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

"Som en del av frihetskjemperne fra skipet Dawnchaser har spillerne
plaget de dekadente og tyranniske laugene i Eberron. Men nå har det
utenkelige skjedd, deres fryktløse leder har blitt fanget av
autoritetene etter en feilslått plyndring. Det er nå opp
til spillerne å skulle finne ut hvor kapteinen blir oppholdt og hvordan
de skal redde han.


Eberron er en Fantasy-punk setting hvor magi og teknologi blandes
sammen til en unik setting hvor magi er en del av det daglige liv."

Dette arrangementet fortsetter inn i pulje 7 a