Thebes

Arrangør: Kristoffer Fiskvik
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Spillerne er arkeologer i begynnelsen av det tyvende århundre som fordeler
tiden sin mellom utgravninger i Midtøsten og det indre Middelhavet og
studier, kongresser, utstillinger og utrustning i Europa. Nøkkelen til
spillet er å gripe anledningene som byr seg, men samtidig ikke sløse bort
verdifull tid. Selve utgravningene skjer ved at kombinasjonen av
opparbeidet kunnskap og valgt tidsforbruk bestemmer antall brikker man får
trekke fra den posen som representerer utgravningsstedet. Opprinnelig er
halvparten av brikkene blanke, mens den andre halvparten inneholder
verdifulle funn. Imidlertid returneres de blanke brikkene til posen, slik
at blandingen gradvis utarmes for de som kommer senere til stedet.