Through the Ages

Arrangør: Sigurd Johannes Gaut
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Through the ages. Fra Boardgamegeek.

Through the Ages handler om å utvikle den beste sivilisasjonen, fra bronsealderen til moderne romfart. Fokus er på sivilisasjonens indre liv heller enn på geografiske erobringer. Likevel er det nok av utfordringer man må håndtere. Ressurser må forvaltes effektivt for å unngå korrupsjon, folket må holdes fornøyde for at de ikke skal gjøre opprør, og ikke minst må man henge med militært for å ikke bli rammet av plyndringer og ødeleggende kriger.