Warhammer 40k

Arrangør: Pål Nilsgård
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Bilde av Phillipp Nordmeyer

Warhammer 40k 8th Edition
NB: Dette arrangementet fortsetter inn i pulje 6.
Vi kjører ITC på Hexcon, missions 1-3.

https://docs.google.com/document/d/152gPUmie7Ib1XMaUqLPoG22ltVJpoW8isBBJ4qwWKHc/edit?usp=sharing

Det blir også en cap på antall spillere: 12 stk.

Oppmøte senest kl 0900, første kamp kl 0930. Det er lov til å komme 0830 for å hjelpe til med å sette opp bord og terreng :)
Vi holder på til ca kl 1900 inkl pauser og premieutdeling.

Lister skal sendes inn til pnilsgard@gmail.com
innen torsdag 26.10.17 kl 23:59. Beskrivelse på listen skal skrives i
e-posten, ikke som eget dokument og skal følge malen nederst i
dokumentet.

Jeg velger å
ikke sette noen krav til maling denne gang da 8th er såpass ferskt og
flere nye kan få mulighet til å være med, men alle vet at det artigste
er å spille med og mot en malt styrke. Dette forutsetter dog at alle
figurer er WYSIWYG!!!