Pulje 10 (søndag morgen)

Noen arrangementer varer i bare en pulje, andre går over flere puljer. Med andre ord kan det være arrangementer som overlappe helt eller delvis med de som vises her. Se programmet for å få full oversikt.

On the Underground - Paris

Arrangør: Tor Gjerde
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

I dette spillet konkurrerer spillerne om å legge T-baner i Paris. Passasjerene blir aldri lei av å besøke byens mange fasjonable severdigheter, og det gjelder å få dem til å velge dine spor fremfor de andres. Underveis vil du bli stilt overfor mange strategiske valg, skal du tenke kortsiktig eller langsiktig? Du må også være obs på slemme motspillere som kan spolere dine planer.

Spillet er en variant av On the Underground som foregår i London.

Link til spillet på Board Game Geek

Thebes

Arrangør: Kristoffer Fiskvik
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Spillerne er arkeologer i begynnelsen av det tyvende århundre som fordeler
tiden sin mellom utgravninger i Midtøsten og det indre Middelhavet og
studier, kongresser, utstillinger og utrustning i Europa. Nøkkelen til
spillet er å gripe anledningene som byr seg, men samtidig ikke sløse bort
verdifull tid. Selve utgravningene skjer ved at kombinasjonen av
opparbeidet kunnskap og valgt tidsforbruk bestemmer antall brikker man får
trekke fra den posen som representerer utgravningsstedet. Opprinnelig er
halvparten av brikkene blanke, mens den andre halvparten inneholder
verdifulle funn. Imidlertid returneres de blanke brikkene til posen, slik
at blandingen gradvis utarmes for de som kommer senere til stedet.