Pulje 10+11 (søndag morgen/formiddag)

Noen arrangementer varer i bare en pulje, andre går over flere puljer. Med andre ord kan det være arrangementer som overlappe helt eller delvis med de som vises her. Se programmet for å få full oversikt.

Fiasco 2

Arrangør: Fredrik Maure Olavesen
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Fiasco is inspired by cinematic tales of small time capers gone
disastrously wrong – inspired by films like Blood Simple, Fargo, The Way
of the Gun, Burn After Reading, and A Simple Plan. You’ll play ordinary
people with powerful ambition and poor impulse control. There will be
big dreams and flawed execution. It won’t go well for them, to put it
mildly, and in the end it will probably all go south in a glorious heap
of jealousy, murder, and recrimination. Lives and reputations will be
lost, painful wisdom will be gained, and if you are really lucky, your
guy just might end up back where he started.

Warmachine/Hordes

Arrangør: Harald Torvatn
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

75 poeng steamroller, men med mulighet for å stille 30 poeng rumble for de som har problemer med å stille store armeer. Vi gjør det på den måten at hvis en av spilleren i en kamp bare har rumbla rame, så spiller man rumble, hvis bege har 75 arme spiller man det. Hvis folk har mye i mot små slag prøver vi å ordne trekkingen slik at de som liker store slag spiuller mot hverandre.

Så fint om folk tenker en rumble arme i tillegg til en 75 poeng.

Vi kjører dette formatet fordi turneringer som dette er en fin sjanse til å få med/reaktivere nye/frafallene.