Pulje 4+5 (lørdag morgen/formiddag)

Noen arrangementer varer i bare en pulje, andre går over flere puljer. Med andre ord kan det være arrangementer som overlappe helt eller delvis med de som vises her. Se programmet for å få full oversikt.

Fiasco 1

Arrangør: Fredrik Maure Olavesen
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Bilde fra "Fiasco Preview", Bully Pulpit Games

Fiasco is inspired by cinematic tales of small time capers gone disastrously wrong – inspired by films like Blood Simple, Fargo, The Way of the Gun, Burn After Reading, and A Simple Plan. You’ll play ordinary people with powerful ambition and poor impulse control. There will be big dreams and flawed execution. It won’t go well for them, to put it mildly, and in the end it will probably all go south in a glorious heap of jealousy, murder, and recrimination. Lives and reputations will be lost, painful wisdom will be gained, and if you are really lucky, your guy just might end up back where he started.

Gloom of Kilforth

Arrangør: Tor Gjerde
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Et unaturlig mørke senker seg over landet Kilforth, og det ryktes at en
urgammel ondskap står bak. Noen få tapre sjeler legger ut på en søken
etter sitt personlige totem, som sammen med de hjelperne, hjelpemidlene og
ferdighetene de klarer å opparbeide seg på ferden kan være det som skal
til for å konfrontere ondskapen og jage mørket på flukt.

Gloom of Kilforth er et rollespillinspirert kortbasert brettspill som kan
spilles som solospill såvel som kooperativt eller kompetitivt med opp til
fire spillere som spiller hver sin helt. I dette arrangementet vil det bli
spilt kompetitivt.

Warhammer 40k

Arrangør: Pål Nilsgård
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Bilde av Phillipp Nordmeyer

Warhammer 40k 8th Edition
NB: Dette arrangementet fortsetter inn i pulje 6.
Vi kjører ITC på Hexcon, missions 1-3.

https://docs.google.com/document/d/152gPUmie7Ib1XMaUqLPoG22ltVJpoW8isBBJ4qwWKHc/edit?usp=sharing

Det blir også en cap på antall spillere: 12 stk.

Oppmøte senest kl 0900, første kamp kl 0930. Det er lov til å komme 0830 for å hjelpe til med å sette opp bord og terreng :)
Vi holder på til ca kl 1900 inkl pauser og premieutdeling.

Lister skal sendes inn til pnilsgard@gmail.com
innen torsdag 26.10.17 kl 23:59. Beskrivelse på listen skal skrives i
e-posten, ikke som eget dokument og skal følge malen nederst i
dokumentet.

Jeg velger å
ikke sette noen krav til maling denne gang da 8th er såpass ferskt og
flere nye kan få mulighet til å være med, men alle vet at det artigste
er å spille med og mot en malt styrke. Dette forutsetter dog at alle
figurer er WYSIWYG!!!