Pulje 8+9 (lørdag kveld/natt)

Noen arrangementer varer i bare en pulje, andre går over flere puljer. Med andre ord kan det være arrangementer som overlappe helt eller delvis med de som vises her. Se programmet for å få full oversikt.

18xx

Arrangør: Jan Åge Eriksen
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

18xx (bildet viser 1870)

I utgangspunktet spiller vi 1870, men hvis spillerne blir enige kan det bli en annen variant. 18xx er en gruppe spill der man kjøper aksjer i forskjellige selskaper, og den med flest aksjer i selskapet bestemmer hva det gjør. Selskapene bygger spor, kjøper tog, og tjener penger ved å kjøre tog mellom de ulike byene. Alle som har aksjer får sin del av utbyttet fra hvert selskap. Avhengig av hva selskapene gjør, og hvordan spillerne kjøper og selger aksjer, så vil verdiene på aksjene stige eller synke. Kjøp de gode aksjene, selg de dårlige! Start et nytt selskap hvis du tjener mest på å gjøre nettopp det. Den med mest verdier når spillet er slutt vinner.

Through the Ages

Arrangør: Sigurd Johannes Gaut
 

Type arrangement: 

Forhåndskunnskaper: 

Pulje: 

Through the ages. Fra Boardgamegeek.

Through the Ages handler om å utvikle den beste sivilisasjonen, fra bronsealderen til moderne romfart. Fokus er på sivilisasjonens indre liv heller enn på geografiske erobringer. Likevel er det nok av utfordringer man må håndtere. Ressurser må forvaltes effektivt for å unngå korrupsjon, folket må holdes fornøyde for at de ikke skal gjøre opprør, og ikke minst må man henge med militært for å ikke bli rammet av plyndringer og ødeleggende kriger.